برگزاری وبینار “دیجیتال مارکتینگ و مهارت های ایجاد کسب و کار” به مناسبت روز رشت

برگزاری وبینار “دیجیتال مارکتینگ و مهارت های ایجاد کسب و کار” به مناسبت روز رشت

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت هفت وبینار آموزشی به مناسبت هفته رشت برگزار می کند. گیل ابراز: وبینار “دیجیتال مارکتینگ و مهارت های ایجاد کسب و کار” با هدف آشنایی با مهارت های جدید برای عبور از دوران کرونا و پسا کرونا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹