اختصاص مدارس خالی برای مهارت آموزی بخش گردشگری و صنایع دستی گیلان

اختصاص مدارس خالی برای مهارت آموزی بخش گردشگری و صنایع دستی گیلان

گیل ابراز: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت: می توان با تبدیل مدارس خالی به کارگاه های مهارت، اشتغال و اقتصاد را در استان بهبود بخشید. مسعود حلاج پور امروز در جلسه شورای مهارت گیلان که در سالن غدیر استانداری گیلان گفت: با آموزش به روستاییان در بخش گردشگری می توان توسعه پایدار و