برچسب: منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی، قطب های مهم اقتصادی در ارتباط با کشورهای اوراسیا و حاشیه دریای خزر

مهندس اکبری مقدم در برنامه افتتاحیه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دستور رییس جمهور: منطقه آزاد انزلی یکی از قطب های مهم اقتصادی در ارتباط با کشورهای اوراسیا…

نشست تخصصی دانشجویان مقطع دکترا اقتصاد دانشگاه تهران با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی

نشست تخصصی دانشجویان مقطع دکترا اقتصاد دانشگاه تهران با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی گیل ابراز_ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی جمعی…