برچسب: لاهیجان

لاهیجان قطب درمانی شرق گیلان است/ راه‌اندازی بخش دیالیز و مرکز جامع سوختگی در لاهیجان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: لاهیجان قطب درمانی شرق گیلان است/ راه‌اندازی بخش دیالیز و مرکز جامع سوختگی در لاهیجان گیل ابراز _ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان…

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: گسترش خدمات سلامت محور با تعرفه دولتی در لاهیجان

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گسترش خدمات سلامت محور با تعرفه دولتی در لاهیجان رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بازدید از روند خدمت رسانی در لاهیجان، از گسترش خدمات…