ادامه فعالیت های وسیع عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در روزهای پایانی تیر ماه

ادامه فعالیت های وسیع عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در روزهای پایانی تیر ماه

عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت همچنان در حال انجام است و در روزهای آینده تداوم خواهد داشت. به گزارش گیل ابراز وبه نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عملیات عمرانی به شرح ذیل می باشد: اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو در محدوده منطقه