بيش از ۴۳ هزار كيلومتر از خطوط گاز در گيلان نشت يابی شد

بيش از ۴۳ هزار كيلومتر از خطوط گاز در گيلان نشت يابی شد

بيش از ۴۳ هزار كيلومتر از خطوط گاز در گيلان نشت يابي شد با هدف حفظ ايمني خطوط و افزايش پايداري جريان گاز، در سال گذشته، ۴۳ هزار و ۳۴۰ کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد. گیل ابراز_ به گزارش روابط عمومی گاز گیلان، عیسی جمال نیکویی سرپرست شرکت گاز استان گیلان