اولین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت برگزار شد

اولین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت برگزار شد

اولین جلسه کمیته بهداشت” قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت ” در راستای هم افزایی بیش از پیش برای تحقق قانون جوانی جمعیت در دفتر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل شد. گیل ابراز_ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا ) : دکتر اسماعیل نور صالحی – سرپرست

هفته سلامت فرصت مغتنمی برای سیاستگذاری های هدفمند در راستای ارتقا سلامت جامعه است

هفته سلامت فرصت مغتنمی برای سیاستگذاری های هدفمند در راستای ارتقا سلامت جامعه است

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: هفته سلامت فرصت مغتنمی برای سیاستگذاری های هدفمند در راستای ارتقا سلامت جامعه است گیل ابراز_ سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تقدیر از زحمات همه فعالان حوزه بهداشت و سلامت در هفته سلامت، گفت: هفته سلامت فرصت مغتنمی برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های