نخستین کارگروه ملی احیای تالاب بین المللی انزلی، ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهررود برگزار شد

نخستین کارگروه ملی احیای تالاب بین المللی انزلی، ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهررود برگزار شد

با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور ؛ نخستین کارگروه ملی احیای تالاب بین المللی انزلی، ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهررود برگزار شد گیل ابراز _ نخستین کارگروه ملی احیای تالاب بین المللی انزلی، ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهر رود و همچنین آزادسازی حریم ساحل در گیلان با حضور سید صولت مرتضوی معاون اجرایی