نشست خبری انیمیشن «رئیس مزرعه» با دوبله گیلکی؛ «رئیس مزرعه» را از انگلیسی به گیلکی ترجمه کردیم

نشست خبری انیمیشن «رئیس مزرعه» با دوبله گیلکی؛ «رئیس مزرعه» را از انگلیسی به گیلکی ترجمه کردیم

نشست خبری انیمیشن «رئیس مزرعه» با دوبله گیلکی؛ «رئیس مزرعه» را از انگلیسی به گیلکی ترجمه کردیم/ از هیچ دوبلوری تقلید نکردیم/ بسیاری که حتی نمی شناختیم از ما حمایت کردند نشست خبری انیمیشن رئیس مزرعه با دوبله زبان گیلکی با حضور مدیر دوبلاژ و صداپیشگان این کار برگزار شد. گیل خبر/ سرویس فرهنگی :