برچسب: دانشگاه پاولوف روسیه

از برگزاری دوره مشترک با دانشگاه پاولوف روسیه تا لزوم طراحی نقشه جامع علمی

منطقه آزاد انزلی از موقعیت استراتژیکی و ارتباط خوبی با کشورهای حوزه دریای خزر برخوردار است و یکی از راهبرد های سازمان درکنار تقویت بخش اقتصادی، تجارت و گردشگری تقویت…