افتتاح کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان شهید نیکوکار املش

افتتاح کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان شهید نیکوکار املش

به همت خیران سلامت صورت پذیرفت؛ افتتاح کلینیک تخصصی فیزیوتراپی، وقف مرحوم مهندس حسین منصوبی، در بیمارستان نیکوکار شهرستان املش به همت خانواده خیر مرحوم، مهندس حسین منصوبی، کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار شهرستان املش افتتاح شد‌. گیل ابراز_ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار شهرستان