جعفرزاده ایمن آبادی رسما به عنوان رئیس سازمان نقشه برداری کشور معرفی شد

جعفرزاده ایمن آبادی رسما به عنوان رئیس سازمان نقشه برداری کشور معرفی شد

جعفرزاده با اشاره به سامانه ثبت و املاک کشور و مبارزه جدی با پدیده زمین خواری بعنوان یکی از مهمترین اهداف حدنگار، گفت: «این طرح از سال ۱۳۵۶ بعنوان طرح کاداستر در برنامه‌های کشور مورد توجه بوده، اما تا پایان سال ۹۳ طرح مذکور فقط در حدود قریب به ۷ درصد کشور آنهم در محدوده