از چهره های نمونه جامعه مستمری بگیران استان تجلیل خواهد شد

از چهره های نمونه جامعه مستمری بگیران استان تجلیل خواهد شد

هجدهمین دوره انتخاب بازنشسته ، ازکارافتاده کلی و همسر بازمانده نمونه توسط سازمان تامین اجتماعی برگزار می گردد. گیل ابراز_ علی حسین نژاد مدیرکل این مجموعه با اشاره به صدور شیوه‌نامه اجرایی هجدهمین دوره “انتخاب بازنشسته‌، همسربازمانده، ‌ازکارافتاده‌کلی نمونه ، مشمولین ، زمان و فرایندهای اجرایی این فراخوان را تشریح نمود . ایشان کلیه مستمری