از افتتاح ۳۳۷ پروژه تامین برق شهری و روستایی تا ارائه خدمات بصورت غیرحضوری

از افتتاح ۳۳۷ پروژه تامین برق شهری و روستایی تا ارائه خدمات بصورت غیرحضوری

محمد اسماعیل هنرمند از افتتاح ۳۳۷ پروژه تامین برق شهری و روستایی گیلان در دهه مبارک فجر با اعتباری بالغ بر ۶۱۲۳۳۴ میلیون ریال خبر داد. گیل ابراز:محمداسماعیل هنرمند گفت: در راستای تحقق شعار «تلاش بی‌منت، تامین برق پایدار، آسایش و رفاه مشترکین» ۱۲۳ پروژه جایگزینی کابل خودنگهدار به جای شبکه‌های فرسوده برق با اعتباری