واگذاری تالاب عینک به شهرداری رشت

واگذاری تالاب عینک به شهرداری رشت

تالاب عینک در دو هفته آینده و طی قراردادی از شرکت آب منطقه‌ ای به شهرداری رشت واگذار خواهد شد برگزاری جلسه تعیین تکلیف تالاب عینک رشت به ریاست رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان، مدیران دستگاه‌ های دولتی و سرپرست شهرداری رشت گیل ابراز _با درخواست شهرداری رشت و مساعدت رئیس کل دادگستری و دادستان

سالها غفلت در بخش زیرساختی و پروژه های عمرانی شهر رشت

سالها غفلت در بخش زیرساختی و پروژه های عمرانی شهر رشت

شهردار رشت در جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی و روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری : سالها غفلت در بخش زیرساختی و پروژه های عمرانی شهر – تسریع در عملیات اجرایی دو پروژه رینگ ۹۰ متری و تالاب عینک – اتمام سریعتر پروژه‌های عمرانی یک گام به سوی جلب رضایت عمومی شهروندان گیل ابراز_ جلسه بررسی پیشرفت

راه اندازی دبیرخانه تخصصی احیا و ساماندهی گوهررود ، زرجوب و تالاب عینک رشت/ تعیین تکلیف ابلاغ های خارج از چارت در شهرداری رشت

راه اندازی دبیرخانه تخصصی احیا و ساماندهی گوهررود ، زرجوب و تالاب عینک رشت/ تعیین تکلیف ابلاغ های خارج از چارت در شهرداری رشت

🔴در هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت بیان شد: راه اندازی دبیرخانه تخصصی احیا و ساماندهی گوهررود ، زرجوب و تالاب عینک رشت/ تعیین تکلیف ابلاغ های خارج از چارت در شهرداری رشت 🔻در هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت با