اجرای ۱۲ مرحله طرح «امنیت محله» در گیلان/ ۱۲۷ محله شناسایی شد

اجرای ۱۲ مرحله طرح «امنیت محله» در گیلان/ ۱۲۷ محله شناسایی شد

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان: اجرای ۱۲ مرحله طرح «امنیت محله» در گیلان/ ۱۲۷ محله شناسایی شد رشت- رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به شناسایی ۱۲۷ محله دارای مشکل در استان، گفت: ۱۲ مرحله طرح «امنیت محله» در این مناطق اجرایی شده است. به گزارش گیل ابراز/ سرهنگ محمد حجتی صبح