فرهنگی

از گورهای دخمه‌ای «لیارسنگ بن» تا اسکلت‌های غار«پلنگ سوراخ»/ کاوش‌هایی که در آزمایشگاه انسان‌شناسی بررسی می‌شود

به گزارش گیل ابراز، مهری شیر محمدی در شبستان نوشت: با راه اندازی« نخستین آزمایشگاه انسان شناسی» در پژوهشکده گیلان…