فرهنگی

منطقه آزاد انزلی به مرکز علمی و دانش شهر کشور تبدیل می شود/ ظرفیت تأسیس هنرستانی با موضوع تولید و تجارت بین الملل

گیل ابراز: جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی با ریاست دکتر محمدولی روزبهان،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان…