شهرداری

تشریح اقدامات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در سال ۹۹؛ از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها تا توسعه ورزش محلات

سال گذشته برنامه های بسیاری در حوزه های مختلف مانند برگزاری جشن ها و گرامیداشت مناسبتها، آموزش شهروندی، نمایشگاه، مسابقات…