برچسب: گیل اوخان

کسب مقام برترجشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین توسط گروه گیل اوخان

برترین‌های بخش موسیقی جشنواره اقوام گلستان با رای مردمی انتخاب شدند. گیل ابراز ،سارا حقیقی _ چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین (نخستین جشنواره مجازی فرهنگ اقوام ایران…