برچسب: گیلان گیل ابراز

با اجرای طرح تست، بازرسی کنترل لوازم اندازه گیری بیش از ۲۶۰ هزار مشترک در استان گیلان

اعمال قریب به ۱۲ میلیون کیلوواتساعت انرژی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی مشترکین : با اجرای طرح تست، بازرسی کنترل لوازم اندازه گیری بیش از ۲۶۰ هزار مشترک در استان…