برچسب: گفتگوی تصویری

گفتگوی تصویری سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی با مدیرعامل منطقه ویژه لوتوس آستراخان

مهندس سید مهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی با سرگئی میلوشکین مدیر عامل منطقه ویژه لوتوس آستراخان به صورت تصویری گفتگو کرده و در خصوص سازوکارهای توسعه مناسبات فی…