برچسب: گسترش خدمات سلامت محور با تعرفه دولتی

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: گسترش خدمات سلامت محور با تعرفه دولتی در لاهیجان

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گسترش خدمات سلامت محور با تعرفه دولتی در لاهیجان رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بازدید از روند خدمت رسانی در لاهیجان، از گسترش خدمات…