برچسب: گزارش

گزارشی از اقدامات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در دهه مبارک فجر

حمیدرضا محمدی اقدامات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در دهه مبارک فجر را تشریح کرد. گیل ابراز: حمیدرضا محمدی در خصوص اقدامات صورت گرفته در دهه فجر اظهار…