برچسب: گزارش عملکرد شهردار

جلوگیری از ورود شهردار به صحن توهین به ایشان است | قدردانی از گزارش عملکرد شفاف شهردار

عضو شورای شهر رشت امروز در جلسه صحن ۱۷۸ عادی با بیان اینکه وصول مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی با جدیت پیگیری و وصول شود گفت: دستگاه های دولتی بدهی…