برچسب: گروه های ویژه نگهداری

تجهیز و راه اندازی گروه های ویژه نگهداری و تعمیرات (نت) با اعتباری معادل ۱۶۰ میلیارد ریال

تجهیز و راه اندازی گروه های ویژه نگهداری و تعمیرات (نت) با اعتباری معادل ۱۶۰ میلیارد ریال گیل ابراز _ محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از راه اندازی…