برچسب: کیوان ساکت

بی اعتمادی هنرمندان جوان به خانه موسیقی/ذوق موسیقی به بیراهه رفته است

بی اعتمادی هنرمندان جوان به خانه موسیقی/ذوق موسیقی به بیراهه رفته است ساکت با بیان اینکه موسیقی گیلان تفاوتی با موسیقی ملی ایران ندارد گفت: هنرمندان جوان اعتمادی به خانه…