برچسب: کمال اکبری

⭕معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور: مشارکت اجتماعی پایه توسعه پایدار در جامعه است

⭕معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور: مشارکت اجتماعی پایه توسعه پایدار در جامعه است ☸رشت- معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه دولت از سازمان‌های…