در دیدار مقامات کشوری: پیگیری های مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی جهت تسریع در اجرای پروژه‌ها

در دیدار مقامات کشوری: پیگیری های مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی جهت تسریع در اجرای پروژه‌ها

پیگیری های مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی جهت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی ملی از طریق مقامات کشور گیل ابراز _ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در ادامه پیگیری های خود به منظور تسریع در اجرای پروژه