برگزاری جلسه هماهنگی گذر موفق از پیك بار تابستان ۱۴۰۱

برگزاری جلسه هماهنگی گذر موفق از پیك بار تابستان ۱۴۰۱

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان از برگزاری جلسه هماهنگی برای میزبانی نشست هم اندیشی گذر موفق از پیک بار تابستان خبر داد. وی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق استان گیلان میزبان جلسه مذکور خواهد بود و این نشست با حضور آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، محمد اله داد معاون هماهنگی