برچسب: پیمان پور نصیری

🔴نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت ایران: مشکلات واحدهای تولیدی در کمیته تخصصی حقوقی- قضایی بررسی می شود

🔴نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی خانه صمت ایران: مشکلات واحدهای تولیدی در کمیته تخصصی حقوقی- قضایی بررسی می شود ❎حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز رشت- نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی خانه…