در دیدار مدیر عامل انجمن معلولین بینایی با مدیر کل آموزش و پرورش گیلان مطرح شد:ضرورت درمان به موقع و پیشگیری از نابینایی در مدارس

در دیدار مدیر عامل انجمن معلولین بینایی با مدیر کل آموزش و پرورش گیلان مطرح شد:ضرورت درمان به موقع و پیشگیری از نابینایی در مدارس

به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز ،صبح امروز در آستانه روز جهانی نابینایان مدیر عامل انجمن معلولین بینایی با مدیر کل آموزش و پرورش گیلان در راستای برنامه ریزی برای پیشگیری از نابینایی در مدارس در اداره کل آموزش و پرورش گیلان دیدار کردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان در این جلسه ضمن