برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار

برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: طی ۹ ماهه امسال ۲ هزار و ۴۵۰ نفر در اجرای طرح کیان ” کارمند یاری” در این استان آموزش های پیشگیری از اعتیاد را در محیط کار فرا گرفتند. گیل ابراز:دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان در جلسه کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار در جمع