عیادت استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از پیشکسوت فوتبال استان

عیادت استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از پیشکسوت فوتبال استان

گیل ابراز _ استاندار گیلان بهمراه مدیرکل ورزش و جوانان استان از بهمن صالح نیا پیشکسوت فوتبال گیلان عیادت کرد. دکتر اسداله عباسی استاندار گیلان بهمراه جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از بهمن صالح نیا پیشکسوت فوتبال گیلان عیادت کرد. در این دیدار استاندار گیلان گفت: شما و هم نسلان شما بنیانگذاران فوتبال