شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش ممتاز و بارزی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی داشته باشند

شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش ممتاز و بارزی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی داشته باشند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت : شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش ممتاز و بارزی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی داشته باشند گیل ابراز _ گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ، فریبرز سعیدی کیا طی نشستی با معاونین و مدیران ستادی و شهرک هاو نواحی صنعتی استان به بیان اهمیت