پیام شهبازیان، سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت شد

پیام شهبازیان، سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر پیام شهبازیان سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت شد . گیل ابراز: طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر پیام شهبازیان به عنوان سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت منصوب شد. دکتر شهبازیان مدیریت مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور