سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد

با حکم شهردار رشت؛ سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد با حکم شهردار رشت ، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد گیل ابراز _ با حکم سید محمد احمدی شهردار رشت، سید پیام جعفری نیا که مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت را بر