پیام تسلیت بنیاد فرهنگی و هنری شیون فومنی در پی درگذشت هنرمند خوش آوای فومنی استاد محمد حسن خورشیدی

پیام تسلیت بنیاد فرهنگی و هنری شیون فومنی در پی درگذشت هنرمند خوش آوای فومنی استاد محمد حسن خورشیدی

پیام تسلیت بنیاد فرهنگی و هنری شیون فومنی در پی درگذشت هنرمند خوش آوای فومنی استاد محمد حسن خورشیدی به نام خداوند جان و خرد دلسوزتر از نگاه تو برقی نیست جز چشم من آن ستاره را شرقی نیست خورشیدم! اگر به من نتابی امروز مابین من و سایه ی من، فرقی نیست (شیون فومنی)