پیام تبریک شهردار انزلی به مناسبت سالروز ولادت امام حسین (ع)، ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع)

پیام تبریک شهردار انزلی به مناسبت سالروز ولادت امام حسین (ع)، ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع)

⭕پیام تبریک شهردار انزلی به مناسبت سالروز ولادت امام حسین (ع)، ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت امام زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) پیام تبریک شهردار انزلی به مناسبت سالروز ولادت امام حسین (ع) ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت امام زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) حسن پورقربان شهردار