نیکوکاران گیلانی بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند

نیکوکاران گیلانی بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند

در پویش یلدای مهربانی؛ نیکوکاران گیلانی بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند دکتر نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان گفت:نیکوکاران گیلانی در پویش یلدای مهربانی بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند. مدیرکل بهزیستی گیلان گفت : با فرا رسیدن ” شب یلدا ” این سنت دیرینه ایرانی خانواده