معرفی نفرات برگزیده رقابت پویش ( ورزش در خانه )

معرفی نفرات برگزیده رقابت پویش ( ورزش در خانه )

نفرات برگزیده رقابت پویش ( ورزش در خانه ) ، اداره کل ورزش و جوانان گیلان معرفی شدند. گیل ابراز: مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان گفت : مسابقه ورزش در خانه همزمان با شیوع ویروس کرونا و تشویق مردم به ورزش در خانه توسط این اداره کل صورت گرفت که بیش