۳ داروی جدید تحت پوشش بیمه سلامت

۳ داروی جدید تحت پوشش بیمه سلامت

گیل ابراز:معاون بیمه وخدمات سلامت استان گیلان گفت:بر اساس ابلاغیه شماره ۳۲/۱۰۰ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ مقام عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی۳ داروی جدید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت. دکتر ژاله جو معاون بیمه وخدمات سلامت استان گیلان گفت: بر اساس ابلاغیه شماره ۳۲‏/۱۰۰ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ مقام عالی وزارت بهداشت ، درمان و