به زودی بخش آنژیوگرافی عروق مغز در پورسینای رشت راه اندازی می شود

به زودی بخش آنژیوگرافی عروق مغز در پورسینای رشت راه اندازی می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نهایی شدن مقدمات استقرار یک دستگاه آنژیوگرافی عروق مغز در مرکز آموزشی و درمانی پورسینای رشت خبر داد و گفت: با استقرار دستگاه آنژیوگرافی مغز در این مرکز، پروسه درمانی بیمارانی که به علت انسداد عروق مغزی دچار سکته می شوند، ارتقاء می یابد. گیل ابراز: ارسلان سالاری رییس