برگزاری پنل تخصصی حمایتهای روانی _ اجتماعی دختران

برگزاری پنل تخصصی حمایتهای روانی _ اجتماعی دختران

به مناسبت میلاد مسعود حضرت معصومه و گرامیداشت روز ملی دختر پنل تخصصی توسعه پایدار،دختران وحمایتهای روانی _اجتماعی با حضور مدیرکل بهزیستی استان دکتر حسین نحوی نژاد ،دکتر زهرا یعقوب نژاد مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و دکتر رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان و دکتر رضا علیژاده عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان