تاکید سفیر ژاپن بر لزوم حفاظت از تالاب انزلی

تاکید سفیر ژاپن بر لزوم حفاظت از تالاب انزلی

سفیر ژاپن در بازدید از مرکز آموزش تالابی در پناهگاه حیات وحش سلکه : تالاب انزلی را باید برای مردم جهان حفاظت کنیم گیل ابراز_ سفیر کشور ژاپن در بازدید از مرکز آموزش تالابی در پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا گفت: تنوع زیست محیطی تالاب انزلی نه تنها برای ژاپن و ایران بلکه برای