راه اندازی مرکز تصویربرداری تخصصی دهان و دندان در پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت

راه اندازی مرکز تصویربرداری تخصصی دهان و دندان در پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت

دکتر قنبر پور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان: راه اندازی مرکز تصویربرداری تخصصی دهان و دندان در پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت رشت_گیل ابراز _ پلی کلینیک شماره یک تامین اجتماعی رشت مجهز به دستگاه فوق پیشرفته تصویربرداری دهان ، دندان و فک و صورت شد. دکتر قنبر پور سرپرست مدیریت درمان