انجام تست (PCR)در آزمایشگاه مولکولی پلی کلینیک تخصصی شماره یک تامین اجتماعی رشت

انجام تست (PCR)در آزمایشگاه مولکولی پلی کلینیک تخصصی شماره یک تامین اجتماعی رشت

آزمایشگاه پلی کلینیک شماره یک تامین اجتماعی رشت ، مجهز به پیشرفته ترین دستگاه R T P دنیا با قابلیت انجام آزمایش PCRراه اندازی شد گیل ابراز_ به اطلاع پزشکان محترم طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی میرساند که بخش مولکولی آزمایشگاه پلی کلینیک شماره یک تامین اجتماعی رشت که مجهز به پیشرفته ترین دستگاه