پلمب یک مؤسسه آرایشی در رشت

پلمب یک مؤسسه آرایشی در رشت

یک موسسه آرایشی در رشت به علت ارائه خدمات درمانی از سوی فرد بدون صلاحیت پلمب شد. گیل ابراز_ به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ سید رشید میر فلاح، مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پی گزارش‌های مردمی و بازرسی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه، یک موسسه آرایشی توسط کارشناسان