پلمپ دو مرکز ترک اعتیاد در گیلان

پلمپ دو مرکز ترک اعتیاد در گیلان

دو مرکز اقامتی درمان اعتیاد درشهرستانهای رشت و شفت به دلیل تخلف تعطیل موقت گردید به گزارش گیل ابراز_ مدیرکل بهزیستی استان گیلان گفت : تخلفات مراکز اقامتی درمان اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته و با برخورد جدی برای تعطیلی آنها اقدام شد سید مهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان گفت : با مراکز