پلمب دو واحد صنفی خدمات رایانه ای در گیلان

پلمب دو واحد صنفی خدمات رایانه ای در گیلان

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گیلان گفت: دو واحد صنفی خدمات رایانه ای به دلیل دریافت وجه نقد جهت ملاقات مردمی با مسئولان قضایی استان پلمپ گردید معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گیلان از پلمپ دو واحد صنفی خدمات رایانه ای با تخلف در دریافت وجه نقد جهت ثبت