برچسب: پریساکرمی

کرمی در نخستین نشست هم اندیشی منطقه ای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:جشنواره کتابخوانی رضوی نقطه عطف فعالیت های فرهنگی در کتابخانه ها است

کرمی در نخستین نشست هم اندیشی منطقه ای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:جشنواره کتابخوانی رضوی نقطه عطف فعالیت های فرهنگی در کتابخانه ها است 🔻مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در…

معاون دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراسم افتتاح کتابخانه خیرساز شمسی موسوی واجارگاه؛ *حضور خیرین در بحث کتابخانه سازی نیازمند فرهنگ سازی گسترده ای است

🔴معاون دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراسم افتتاح کتابخانه خیرساز شمسی موسوی واجارگاه؛ *حضور خیرین در بحث کتابخانه سازی نیازمند فرهنگ سازی گسترده ای است اسماعیل شفاعی، معاون…

⭕طی حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان منصوب شد

⭕طی حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان منصوب شد پریسا کرمی طی حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به…